Hantera får rätt och lätt!

Anna och Tomas Olsson Norrby Gård. Anna och Tomas Olsson Norrby Gård.

 

Länsstyrelsen i Västmanland erbjöd en kurs i fårhantering hos Tomas och Anna Olsson utanför Kungsör. Ett tjugotal fårägare fanns på plats på Norrby Gård fredag den 9 september för att ta del av exempel på hur man på ett rationellt och enkelt sätt hanterar en stor fårbesättning. Smarta lösningar, många års erfarenhet och fyra border collies gör det möjligt att hantera 900 tackor och över 2000 lamm! Imponerande!

 

Gården håller omkring 900 tackor som producerar lammkött till i första hand restauranger i Stockholm. Lamning sker vid två tillfällen under året och fåren är en korsning av finull och dorset på mödernet, samt texel eller suffolk som fadersdjur. Läs mer om Norrby Gård.

 

Tomas och Anna tog emot med öppen famn och delade frikostigt med sig av sina erfarenheter. Gruppen av besökande fårägare fick se de olika fårhusen och Tomas beskrev hur hanteringen sker beroende på vad som ska göras, lamning, klippning, hullbedömning, slakttransport och så vidare. Målet är att all hantering ska göras så rationellt som möjligt. Tomas och Anna hämtar gärna inspiration från större fårländer som Skottland, Irland, England, Nya Zeeland och Australien. Kunskaper och utrustning anpassas sedan efter svenska förhållanden och förutsättningar.

 

Dagen präglades av en god dialog med besökarna och en mycket generös attityd från värdparet. Alla frågor och funderingar togs på allvar och dagen gav troligtvis  Eva Lindqvist från Länsstyrelsen uppslag till nya kurstillfällen.

 

Tack Tomas och Anna för ert härliga engagemang!

Nyhetsarkiv