Älgarna lämnar spår!

Här har en stor älg passerat i skogen bakom vår gård. Klicka på bilden för att se den i större format. Här har en stor älg passerat i skogen bakom vår gård. Klicka på bilden för att se den i större format.

Älgarna finns häromkring för spåren avslöjar dem.  De är svåra att träffa på, men vi har sett många spår i skogen bakom Stjärnbäck. Här finns både spår från mindre klövar och riktigt stora avtryck.

 

Älgen lämnar de största spåren i vår natur, björnen kommer på god andra plats. Den riktigt stora tunga älgtjuren som kanske väger 500 kg eller mer lämnar de största avtrycken, upp till 16-18 cm men ett yngre djur eller en ko har mindre avtryck, runt 12-15 cm. När älgen går har den en steglängd på mellan 1½ till 2 meter men om den travar så ökar steglängden med minst en meter.

 

Älg heter Alces Alces på latin och är utan tvekan Skogen Konung - majestätisk och vacker. Den lever mestadels ensam utom inför parning och som unga djur då de kan ses i flock. Om du ser en flock med älgar är det rimligt att de är familj, till exempel ko med kalv och fjolårskalv, eller en grupp unga tjurar som slutit sig samman. 

 

Älgen är växtätare och idisslar maten. Dagtid söker den föda och vintertid kan de behöva äta upp till 10 kg växtdelar om dagen. Nattetid vilar de i så kallade "legor" i skydd av vegetationen.

 

Det är en utmaning att fotografera älgen i skogen, ofta har vi människor avslöjat oss redan innan älgen är inom synhåll för oss. De har mycket god hörsel och vi avslöjar oss lätt när vi rör oss i markerna. Älgen kan även känna doften av oss på långt håll. Synen är i första hand inställd på att se rörelse, så kan du hålla dig riktigt stilla, sitta i lä för vinden och vara alldeles tyst så ökar chansen att se älgen i verkligheten. Fast visst är ju själva sökandet efter våra vilda djur en del av spänningen med att vara ute i naturen.  

 

 

 

Nyhetsarkiv