Tacka och lamm knyter an!

Tackan Po´Lisen pratar med sina lamm! Klicka på bilden för att se den i större format! Tackan Po´Lisen pratar med sina lamm! Klicka på bilden för att se den i större format!

 Andra lamningen har gått bra och tackan Po´Lisen är en duktig mamma.

 

De första dygnen håller man tacka och lamm tillsammans i en mindre kätte så att de i lugn och ro får knyta an till varandra. När denna "bounding" är gjord lär sig lammen hur deras mamma låter och luktar och kan på så vis hålla reda på henne även ute i den stora flocken.

 

Tackan "pratar" med sina lamm på ett alldeles speciellt sätt, ett brummande skrockande bräkande. Lammen äter och vilar mest, lite bus med varandra måste man också göra om man är ett lamm! 

Nyhetsarkiv