Säker Gård!

Skylten som visar att vi jobbar aktivt med säkerheten på gården! Klicka på bilden för större format. Skylten som visar att vi jobbar aktivt med säkerheten på gården! Klicka på bilden för större format.

Vår gård är godkänd som Säker Gård och Säker Hästgård sedan en tid tillbaka.

 

Vi har genomgått utbildningsprogrammet, där vi fått kunskap om hur man arbetar skadeförebyggande på gården och får lära sig mer om brandskydd, miljöskydd, djurskydd, elsäkerhet och personskydd. Efter kursen gick vi igenom en checklista tillsammans med representant för Länsförsäkringar. 

 

Det fanns några områden som behövde åtgärdas, i första hand gällde det viss äldre eldragning som nu bytts ut. Vi installerar också brandsläckningsutrustning och jordfelsbrytare i alla byggnader samt brandvarnare i bostadshuset. Vi gör även varje år den så kallade Miljöhusesyn och upprättar en åtgärdsplan utifrån resultatet av den.

 

När de påtalade punkterna åtgärdats kom representant från både Agria Djurförsäkringar och Länsförsäkringar och gjorde en kontroll av de åtgärder vi noterat i åtgärdsplanen.

 

Nu har vi satt upp skylten som talar om att gården klarar kraven för Säker Gård och Säker Hästgård. 

Nyhetsarkiv