På andra sidan!...

På "andra sidan" trivs fåren, betet är frodigt och där finns stora ytor att röra sig över! På "andra sidan" trivs fåren, betet är frodigt och där finns stora ytor att röra sig över!

Nu har vi flyttat hela gruppen över till "andra sidan"...

"Andra sidan" är vad vi kallar fårens bästa bete - den stora vallen på andra sidan vägen!
Grannarna ställde upp och agerade vägvakter eller gick bakom och stöttade... Herdinnan sprang före med en hink med havre... gakom kom alla djuren trippande och sist gick fåraherden själv och höll koll på gruppen!

Allt gick smidigt, de äldre tackorna vet ju vad som är på gång, så flocken följde villigt havrehinken över till "andra sidan".

Fast i stunder som dessa funderar herdinnan ändå på om det inte vore himla praktiskt med en vallhund?!

Nyhetsarkiv