Käringtänder i kretslopp!

Frö, blomma, frö och blomma igen! Naurens eget kretslopp! Klicka för att se bilden i större format. Frö, blomma, frö och blomma igen! Naurens eget kretslopp! Klicka för att se bilden i större format.

Käringtand (Lotus corniculatus) är en ört med gula blommor tillhörande gruppen ärtväxter.

Käringtand är mycket vanligt förekommande på gräs- och hedmarker. Vår vall är insådd med många olika sorters örter och gräsarter, allt för att ge våra Gotlandsfår ett så optimalt foder och bete som möjligt!

Nu har vallen hämtat sig från årets skörd och de vackert gula blommorna har blommat och blommat över. Vi väntar på att frökapseln ska mogna innan vi putsar vallen så det klippta gräset och örterna kan verka som gröngödsling inför nästa växtsäsong. Vi hoppas att fröerna ska mogna och sedan gro för att ge nytt liv till vallens Käringtänder nästa år!

Ett kretslopp av Käringtänder!

Nyhetsarkiv