Rödfärg piggar upp!

Lite färg piggar upp! Klicka på bilden för att se den i större format! Lite färg piggar upp! Klicka på bilden för att se den i större format!

Sista veckan i augusti målade husbonden logen i Stjärnbäck, lagom innan höstrusket sätter in! Logen blev som ny och nu ser det riktigt fint ut på gården!

Det är svensk tradition att måla uthus och boningshus med rödfärg! Det var på 1800-talet som rödfärgen slog igenom mer allmänt på landsbygden. Innan dess var husen i allmänhet omålade.

Redan under 1500-1600 tal rödfärgades timmerhusen. De äldsta spåren man funnit av rödfärg härstammar från 1500-talet. Från början var de rödfärgade timmerhus ett tecken på rikedom och förebilden var röda tegelbyggnader i centrala Europa. Rödfärgen blev även en klassmarkör genom att det var den billigaste färgen som fanns att tillgå. Förmögna bönder målade sina hus med dyrare gul färg, vilket man kan se än idag på på större gårdar och herrgårdar. 

Uthus målades nästan alltid i röd färg. Förutom att det såg snyggt ut så innehöll rödfärgen flera olika sorters mineraler som bidrog till att bevara träet och gjorde att fasader av trä höll längre, vilket troligen var det som avgjorde att rödfärgen slog igenom.
 

Nyhetsarkiv