Hål i örat!

Små diskreta märken i varje öra! Små diskreta märken i varje öra!

Som fårbonde är du förpliktigad att följa en hel del lagar och regler. Många av dessa har som syfte att borga för god djuromsorg. Det finns stora fördelar med att ha god ordning i sin besättning.

Det finns till exempel regler för hur får och lamm skall märkas. Det sker genom öronmärken som ska vara präglade med gårdens nummer i Jordbrukserkets register, ett Produktionsplatsnummer. Förutom produktionsplatsnummer, det så kallade SE-numret så ska varje enskilt djur ha ett eget individnummer om djuret är mer än 12 månader gammalt, yngre djur kan vara märkta enbart med gårdens SE-nummer. Skulle ett märke ramla bort av någon anledning, så måste djurhållaren skyndsamt sätta dit ett nytt märke som ersättning.

Här på gården väljer vi att märka lammen med två öronbrickor direkt när de är nyfödda, de ska ändå hanteras, vägas och allmänt kontrolleras i samband med att de föds, så vi upplever att det är enklast att märka dem på samma gång.

Vi använder oss av små öronbrickor, Microbrickan! Man kan välja olika färg om man vill hålla isär årskullar eller tackor repektiv baggar, eller så använder man en färg till alla. Vi upplever att dessa brickor sitter kvar bra i örat och det är ovanligt att de tappar sina öronmärken!

Just i år har det dock hänt! En av ungtackorna hade tappat ett av sina öronmärken.
Nytt märke beställdes och märket är på plats, ordningen är återställd.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter