Koll på EU Ekologiskt

Loggan för EU Ekologiskt Loggan för EU Ekologiskt

Här på gården odlar vi enligt ekologiska principer och lammen föds upp efter ekologiska regler och föreskrifter! I korthet kan man säga att det innebär att vi varken använder konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel i vår vallodling. Djuren ges möjlighet till utevistelse året om och fodret består endast av ekologiskt godkänt foder. Allt grovfoder kommer från våra egna ekologiskt odlade vallar, tillskott av spannmål vid behov i samband med lamning är ekologiskt odlat och kommer från en ekologisk lantbrukare i närområdet. Inga djur behandlas med läkemedel, exempelvis antibiotika i förebyggande syfte. Vi följer regler för god djuromsorg, exemplevis utrymme i stallarna enligt ekologiska regler.

Vår gård och produktion kontrolleras regelbundet, minst en gång per år av certifierat kontrollorgan, vi kontrolleras av Kiwa Aranea.

Vi har nyligen blivit inspekterade och är stolta över att bli mycket väl godkänd, inga anmärkningar och inga förbättringsförslag. Vi fick till och med beröm av kontrollanten som tyckte att vår gård var välorganiserad och välskött!

Här kan du läsa mer om vad ekologisk produktion som EU ekologisk och KRAV godkänd ekologiska produktion innebär och vad som skiljer dem åt Medveten Konsumtion.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter