Rådjur överallt!

Rådjur på besök vid vår viltsten! Rådjur på besök vid vår viltsten!

Det är gott om rådjur iår!
Vi ser ofta flera grupper om 3-6 rådjur röra sig i området. Det är både intressant och roligt att se rådjuren på så nära håll. I vinter har vi ställt ut balar med höensilage för att underlätta för dem, det gör också att de söker sig till fodringsplatserna och vi kan se dem på nära håll varje dag. De rör sig lätt och smidigt, är vackra och vaksamma!

Rådjur (Capreolus capreolus) är ett litet hjortdjur som förekommer i Europa och Mindre Asien. Benämningen på en vuxen hane och hona är bock respektive get eller rå, ungdjur under första året kallas kid eller killing, och getter som ännu inte fött kid kallas för smaldjur.

Under parningen, som infaller i juli — augusti, jagar hanen honan i snäva cirklar runt en sten, buske eller liknande. Spåret som uppkommer efter det kallas för älvdans eller häxring. Rådjurens ungar kallas för kid. Kiden växer snabbt och når under sitt första levnadsår en mankhöjd mellan 60-65 cm och vikt på 14-20 kilo. Pälsen är fläckig från födseln men övergår efter några veckor till en enfärgad vuxenpäls. Honan föder i regel 1-3 kid (normalt två) efter en dräktighet på 9-10 månader. Som nyfödda väger kiden mellan 1,5-2,5 kilo och diar från honan de första fyra månaderna.

Rådjur, från fornsvenska radiur, betyder ”fläckigt djur”. ”Rå” kommer av det fornsvenska substantivet ”ra” som betyder märke av något slag. Benämningen kan syfta på att unga kid har en skyddsteckning av fläckar. Efter några veckor ersätts dock denna fläckighet av en jämnare färgning.

Sedan 1990-talet har arten minskat, speciellt norr om Dalälven och även i Bergslagen. Orsaken till denna minskning är en kombination av högt jakttryck och ökande stammar av framförallt lodjur och räv. Lodjuret livnär sig i hög utsträckning och specialiserar sig på rådjur i täta bestånd av detta bytesdjur medan räven endast kan döda de nyfödda småkiden under några veckor på sommaren.

Rådjuret är idisslare och stöter därmed upp födan och tuggar därefter om den för att hjälpa matsmältningen. Vanlig föda för rådjuren är växter med högt näringsinnehåll och smältbarhet. Det gör att rådjuren enbart äter gräs när det är ont om föda. I övrigt föredrar rådjuren föda som örter och lövträd.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter