Svartkämpar och Rödklöver

Svartkämpar och rödklöver. Svartkämpar och rödklöver.

Rubriken leder tanken till Kapten Haddock i Tin-Tin böckerna! Men detta är inte exempel på en fantasiful svordom. Det är istället namnen på de växtarter som vi sått in i fårens välkomstbete.  Den befintliga timotejvallen fick i början av augusti en "ansiktslyftning". Husbonden handsådde delar av vallen med svartkämpar och rödklöver och strax efter fick vi regn, sol och ännu lite mer regn. Vilket är bra förutsättningar för att de pyttesmå fröna ska få fäste.

Vårt mål med insådden är att de nyfödda lammen och deras nyblivna mödrarna ska få ett smakligt och nyttigt välkomstbete. Stora sommarbetet där fåren tillbringar sin mesta betestid har redan idag en blandning av gräs och örter som de gillar.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter