Medelstor Fårgård

Bild lånad från Jorbruksverkets blogg "Jordbruket i Siffror". Bild lånad från Jorbruksverkets blogg "Jordbruket i Siffror".

Jordbruksverket presenterar då och då intressanta siffror om och från jordbrukets alla olika delområden. Första veckan i november kunde vi ta del av resultatet från årets djur-räkning.

Inte helt oväntat så ökar antalet djur per företag inom de allra flesta djurslag som svin, nöt, mjölkkor och kycklingar. Ett tecken på att de gårdar som överlever idag är de företag som utökar sina besättningar, stor blir större. 

De enda djurföretagare som bryter trenden är får och lammgårdar. Inom detta segment har medel för antal djur i besättningen legat relativt still de tio senaste åren. Medelantal djur på en fårgård i Sverige 2015 är 32 djur per besättning. Vi på Stjärnbäck är alltså i och med det en genomsnittlig fårgård i Sverige idag! Vill du veta mer om Jordbruket i siffror

Antalet företag med får har ökat de senaste åren, och det är just medelstora fårgårdar med mellan 10 och 50 får som ökar. Kanske är detta ett tecken på att många fårgårdar även har andra inkomstkällor och att många fårbönder faktiskt arbetar i anställning förutom att driva företag med fåren och gården.

Fåråret 2015-2016 kommer vi här på Stjärnbäck att reflektera och "hämta andan", då vi de senaste fem åren ökat och utvidgat verksamheten med 5-9 djur för varje år. Hur intresset för riktigt fina avelsdjur, ekologiskt lammkött och vackra silvergrå skinn ser ut i framtiden kommer att påverka våra  beslut.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter