Big Boy´s på Balen!

Bilden lånad från www.sydved.se Bilden lånad från www.sydved.se

Under vintertid tänker vi lite extra  på viltet och stödfodrar med ensilage.
Precis som förra året körde vi ut en ensilagebal på gärdet  bakom gården. Detta för att harar, rådjur och älg ska komma åt lite extra grovfoder nu när vintern är här och tillgången på bete i skog och mark minskat.

Utfodringen uppskattades mycket och vi såg genast spår av rådjur och hare. Detta var väntat, lite mer oväntat var att två stora kronhjortar så snabbt skulle hitta till matplatsen och ta för sig. De kommer ut ur skogen i skymmning och gryning. Vid deras första besök hos oss trodde vi knappt våra ögon. Vi tog till och med fram kikaren för att bekräfta att det verkligen var hjortar vid balen.

Nu har vi regelbundet två stora stadiga hjortar som verkar trivs där de ligger eller står "mitt i maten". Dessa "grabbar" är nu ofta gäster vid utfodringen. Det är härligt att ha naturen inpå knuten och till och med kunna stå hemma på gården och se utöver fältet där viltet står vid balen och äter.

-Titta nu har vi "Big Boy´s vid balen" igen, viskar gårdsfolket till varandra när hjortarna kommer glidande från skogen, för de rör sig majestätiskt och har kunglig hållning dessa ståtliga "herrar".

Kronhjorten är normalt ett mycket försiktigt och skyggt klövdjur. Den svenska stammen av kronhjort har ökat de senaste åren och de syns nu mer frekvent även i norra Västmanland. Kronhjorten vanligt förekommande runt Mälaren och genom hela södra Sverige.
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter