Hälsoprogram ger resultat

Fårhälsoprogrammet Får BAS ser till att vi får provsatser för träckprov till subventionerat pris. Fårhälsoprogrammet Får BAS ser till att vi får provsatser för träckprov till subventionerat pris.

Stjärnbäck är med i hälsoprogram för får genom Gård&Djurhälsan, vår målsättning är att föda upp friska och sunda djur. En av de åtgärder som vi gör regelbundet är att ta träckprov som skickas till Vidilab för kontroll av eventuell förekomst av magparasiter hos fåren. Om djuren är utsatta för mag/tarmparasiter så kan de inte tillgodogöra sig betet på optimalt sätt, de växer dåligt  och mår inte bra.

Varje år i slutet av april plockar vi alltså bajs från tackorna, stoppar i det en påse och skickar in till labbet för analys. Detsamma gör vi sedan även en gång under sommaren, men denna gång plockar vi bajs från lammen.  Provsvaren avgör om vi behöver förändra våra rutiner och/eller avmaska djuren. 

Det känns mycket bra att rutinerna för att hålla en god djurhälsa på gården fungerar. Parasittrycket regleras även genom väl genomtänkt betesrotation och betesvård. Växter som gräs och örter på beten och vall är valda med omsorg och med syfte att föda upp friska djur utan parasiter.

Andra delar i arbetet med att uppnå god djurhälsan som vi aktivt deltar i är Klövkontrollen, Maedi-Visna kontrollprogram och så följer vi regler och rutiner kring besök i fårhuset och karatänrutiner för inköpta avelsbaggar. Gården bedrivs enligt eu-ekologiska regler och vi kontrolleras regelbundet av KIWA som är vårt kontrollorgan.

Vi ser resultatet av våra rutiner och arbetssätt genom att vi har friska och sunda djur med god tillväxt. Arbetet för god djurhälsa fortsätter enligt plan, och dokumenteras i vår produktionsplan.
 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter