Hälso-check på får!

Bajspåsar på väg till Vidilab för analys! Bajspåsar på väg till Vidilab för analys!

Vår besättning är medlem i Gård&Djurhälsan och programmet för Klövkontroll samt Fårhälsovård BAS. Det innebär att vi rutinmässigt under hela året gör olika insatser för att hålla våra får vid god hälsa.

I går kväll var det dags för kontroll av klövarnas status, alla vuxna får fick visa "fötterna" och så verkade vi deras klövar. Det såg fint ut och inga klövrelaterade problem kunde upptäckas, men klövarna var utvuxna och behövde verkas. Djuren kommer att flyttas till nytt bete nu i helgen och det är skönt att ha genomfört en allmän hälsokontroll innan flytten. Samtidigt som fåren ändå hanteras gör vi hullbedömning enligt en femgradig skala samt kontroll av juver och allmäntillstånd. På så vis får vi ett kvitto på hur tackorna klarat att föda sina lamm under försommaren. 

Tidigt idag på morgonen tog vi även träckprov på lammen. Nu har de blivit stora nog och hunnit gå på bete tillräckligt länge för att vi ska kunna upptäcka eventuella mag-/tarmparasiter. Träckprov tas genom att färsk spillning samlas ihop från ett antal djur, dessa packeteras och skickas sedan till Vidilab i Enköping , ett företag med lång erfarenhet av att analysera veterinärmedicinska prover av olika slag. Inom en-två dagar får vi resultatet per mail hem till oss. Resultatet ligger sedan till grund för beslut angående om vi behöver avmaska lammen eller inte. Våra beten är mycket rena och fria från parasiter så under de år vi haft får här på gården i Stjärnbäck, har vi inte behövt avmaskat våra lamm. Men för att vara på den säkra sidan tar vi alltid träckprov och analyserar detta inför betesbytet på sommaren. Denna åtgärd ger oss god insyn i gårdens aktuella parasit-status och vi kan direkt se om det finns behov för insatser förutom dagens rutiner med separat välkomstbete, genomtänkt betesrotation, puts av beten när vi flyttat fåren samt växelbete med häst. 

När vi nu har kontroll på klövar, juver, fårens hull och snart även svar på träckprovet, ja då kan vi med gott samvete flytta djuren till nytt bete i helgen.

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter