Vi vill viltet väl!

Salt smakar gott! Salt smakar gott!

Vintern är här, den tid då de vilda djuren ofta har det som tuffast i sin dagliga kamp för överlevnad. Vi lägger ut grovfoder till klövvilt och harar för att hjälpa dem hitta föda under vintern. Vi startar stödfodring när snön lägger sig och fortsätter med det ända fram till våren, om vintern är hård och kall. 

Det känns fantastiskt när den välbekanta gruppen med rådjur syns vid foderplatsen. De får lättåtkomlig föda i en annars rätt tuff tillvaro. Vi ser även till att det finns tillgång till saltsten till viltet. Att det finns tillgång till salt är viktigt för djurens välmående och förmåga att ta till sig övriga näringsämnen i deras naturliga föda och det grovfoder vi vid behov lägger ut. När vi ordnar för de vilda djuren känner vi att vi ger tillbaka till naturen på ett bra sätt. 

Både stammen av klövvilt och hare verkar ha ökat i vårt område, inte bara på grund av utfodring under vinterhalvåret. Det är många andra faktorer som spelar in och är nog så tungt vägande, även väder har stor betydelse. 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter