Gallra för tillväxt!

På väg mot nästa fas i livscykeln. På väg mot nästa fas i livscykeln.

Om du någonsin själv har odlat morötter så vet du att gallring är av största vikt. När man plockar bort de små tunna morötterna så får de som är kvar i jorden, mer plats och växer så det knakar. Resultatet blir att du först får njuta av de späda små tunna morötterna och senare kan skörda stora fina morötter som tål att förvaras.

Den här processen gäller även för skogen och är ett led i de åtgärder skogsägare gör för att vårda och bruka skog på ett hållbart och bra sätt. Vi har låtit gallra ett område i vår skog denna vinter.  Vilket innebär att vi plockar  stammar som är tunna och kommit lite på efterkälken i tillväxt på grund av att de står för tätt och för mörkt. Detta virke som huggits kommer nu till nytta på fler sätt. De kan bli pappersmassa, värmekälla, eller användas som byggreglar i någons hus.

Kvar i skogen står nu de träd som har bäst möjlighet att utvecklas och växa. Ljuset kommer åt att ge kraft till träden och skogen får en energiboost. 
 
 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter