Massan blir tidning!

Här lastas granmassan! Här lastas granmassan!

Skogen är en fantastisk resurs, värd att värna om och sköta efter bästa förmåga. Här på Stjärnbäck bidrar vi i år bland annat med råvara till pappersindustrin. Vinterns gallring har gett några olika virkeskvaliteter, och idag kom timmerbilen för att hämta granmassan. Den ska nu vidare till Hallstavik för att där förädlas till pappper för tryck. Så en vacker dag kanske vi läser vår tidning tryckt på papper av råvara från egen skog! 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter