Nästa generation!

Bekantar sig med fåren innan vägning. Bekantar sig med fåren innan vägning.

Stjärnbäck har haft besök av nästa generation inom grön näring. En grupp ungdomar från Ösby Lantbruksgymnasium kom till gården för att se exempel på hur det kan gå till på en fårgård med lamning i april.

ngdomarna var mycket intresserade och positiva. Vi började med allmännt prat om får och olika fårraser, samt en teoretisk del om hur ett år med får kan se ut. Därefter gick vi ut till djuren i fårhuset för ett praktiskt pass. Fåren samlades ihop och eleverna fick vara med och hullbedöma tackorna samt väga både lamm och vuxna.

Det hela avslutades med en inspektion av hagarna, betet och gårdens rovdjursavvisande staket. Vi är glada över tillfället att få möta de duktga ungdomarna, deras intresse och framåtanda bådar gott inför svenskt lantbruks framtid. 

Nyhetsarkiv

Senaste nyheter