Gotlands kanin

 

Våra gulliga kaniner är av svensk lantras och vi håller genbank på dem.

 

Gotlandskaninen är en snäll och frisk ras som får många ungar i varje kull.

 

Saxat ur rasbeskrivning för Föreningen Gotlandskaninen

Gotlandskaninen är en rest av den gamla svenska lantraskaninen. På 1970-talet uppmärksammades att den fanns kvar i ett mindre antal besättningar på Gotland, och gavs då namnet gotlandskanin. Efter en inventering 1993 slöts rasregistret och dagens gotlandskaniner är ättlingar till inventeringsdjuren.

 

Till temperamentet är gotlandskaninen livlig och nyfiken och visar ofta stort intresse för sin omgivning.
Fruktsamheten är medelgod, 6-8 ungar per kull i snitt, men i enstaka fall över 10. Modersegenskaperna är oftast goda.
Ungarna tillväxer relativt långsamt i jämförelse med de utpräglade produktionsraserna. Foderbehovet är dock mindre. På grund av detta och på grund av gotlänningens nättare kroppsbyggnad, kräver den inte lika mycket för sitt underhåll.

 

För mer information om rasen, Föreningen Gotlandskaninen

Gotlandskaninerna här på gården!

Starr - pigg och alert född 2003!
Harald - gårdens Don Juan!
Gimmer - en söt liten tjej!

Klicka på någon av bilderna för att se några av de kaniner som växt upp här i ett bildspel!