2014 > 02

Smidig och genomtänkt hantering och väl förberedd klipp-plats så går klippningen som en dans! Smidig och genomtänkt hantering och väl förberedd klipp-plats så går klippningen som en dans!

Fåren ska klippas regelbundet och här på gården klipps de två gånger per år.

Första gången är under vårvinter/tidig vår inför lamning. Andra gången som de klipps är på hösten, då den fina sommarullen tas om hand.  Vi har tidigare klippt våra får själva, men från och med i höstas tog vi hjälp av Johan Uhlås. Det var en positiv erfarenhet, han hanterade djuren mycket väl och klippte bra. Så vi valde att ta hjälp även nu i februari, och denna gång hade Johan med sig sin far George som förstärkning. Det blir en hel del fårprat fårfolk emellan,  med trevlig stämning och avslappnad attityd gick klippningen snabbt och smidigt.

Nu är våra tackor klippta och vi väntar på lammningstider!

Läs hela inlägget »
Gunnel Wikander och Titti Strömne hälsar välkommen till kursen Elitlamm-fortsättning! Gunnel Wikander och Titti Strömne hälsar välkommen till kursen Elitlamm-fortsättning!

Vi har varit anslutna till dataprogrammet Elitlamm Avel och Produktion sedan 2011 och tycker att programmet ger oss bra stöd i vårt arbete. Där ingår även av Jordbruksverket godkänd Stalljournal. Det finns fler nivåer på Elitlamm, beroende på din inriktning och besättningsstorlek kan du välja att få tillgång till olika delar av programmet.

Förra veckan genomfördes kursen Elitlamm, fortsättning i Västerås, kursledare var Titti Strömne, Lammrådgivare i Gimmrarna, arrangör var Gunnel Wikander på Länsstyrelsen i Västmanland och kursen genomfördes med stöd av landsbygdsprogammet. Vi var en liten grupp vetgiriga fårägare som samlats  för att utforska finesserna i Elitlamm.com.

Kursen var mycket bra, och Titti lyckades ge var och en mycket personlig hjälp då vi var så få. Känns bra att lära mer om de många möjligheter som programmet erbjuder. Det är alltid intressant att följa upp och analysera reslutat av avelsarbete, slakt, skinn och ull! Det är även lätt att ta ut praktiska listor som stöd i det dagliga arbete med fåren. Nyheter och uppdateringar kommer regelbundet och önskemål om förbättringar som kommer fram till Elitlamm sätts upp på en "Göra-lista", med målet att programmet ska vara ett hjälpmedel för alla fårägare oavsett storlek  och inriktning.

Läs hela inlägget »
Loggan för EU Ekologiskt Loggan för EU Ekologiskt

Här på gården odlar vi enligt ekologiska principer och lammen föds upp efter ekologiska regler och föreskrifter! I korthet kan man säga att det innebär att vi varken använder konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel i vår vallodling. Djuren ges möjlighet till utevistelse året om och fodret består endast av ekologiskt godkänt foder. Allt grovfoder kommer från våra egna ekologiskt odlade vallar, tillskott av spannmål vid behov i samband med lamning är ekologiskt odlat och kommer från en ekologisk lantbrukare i närområdet. Inga djur behandlas med läkemedel, exempelvis antibiotika i förebyggande syfte. Vi följer regler för god djuromsorg, exemplevis utrymme i stallarna enligt ekologiska regler.

Vår gård och produktion kontrolleras regelbundet, minst en gång per år av certifierat kontrollorgan, vi kontrolleras av Kiwa Aranea.

Vi har nyligen blivit inspekterade och är stolta över att bli mycket väl godkänd, inga anmärkningar och inga förbättringsförslag. Vi fick till och med beröm av kontrollanten som tyckte att vår gård var välorganiserad och välskött!

Här kan du läsa mer om vad ekologisk produktion som EU ekologisk och KRAV godkänd ekologiska produktion innebär och vad som skiljer dem åt Medveten Konsumtion.

Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar

Senaste nyheter