2015 > 07

Friskt vatten, salt och mineral ska djuren ha varje dag! Friskt vatten, salt och mineral ska djuren ha varje dag!

Sommarbete för djuren innebär mindre arbete för fårbonden, men daglig tillsyn får de i alla fall. Vi tittar till dem varje dag och kollar så de verkar må bra i den stora hagen. En annan viktig sommarsyssla är att göra rent och fylla på friskt vatten i vattenbaljorna. Fri tillgång till mineral och salt är också av största vikt för djurens välmående.

Läs hela inlägget »
Andreas Trepte, www.photo-natur. Andreas Trepte, www.photo-natur.

Det finns många olika arter av fåglar i vår bygd, en av de vackrare är nog Tornfalken som ofta ses ryttla över ängarna i jakt på något ätbart!

Det är gott om rovfågel i allmänhet men Tornfalken har varit extra synlig i år. Vi har ett häckande par alldeles i närheten av gården. Fantastiska fåglar och vacker natur alldeles inpå knuten är vår vardag.

Läs mer om Tornfalk på Wikipedia.
Bild lånad av Andreas Trepte, www.photo-natur.

Läs hela inlägget »
"Corncrake (Crex crex)" av Richard Wesley - http://www.flickr.com/photos/balvicar/5480680608/. Licensierad under CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corncrake_ "Corncrake (Crex crex)" av Richard Wesley - http://www.flickr.com/photos/balvicar/5480680608/. Licensierad under CC BY-SA 2.0 via Wikimedia Commons - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Corncrake_

Förr syntes och framför allt hördes kornknarren ofta runt midsommartid då den häckar.

Kornknarr (Crex crex) är en fågel i familjen rallar. Den häckar i Europa och Asien så långt österut som västra Kina ochflyttar till Afrika över vintern. Kornknarren är en medelstor rall med sandfärgad eller gråbrun ovansida med svarta fläckar. Den har kastanjeröda partier på vingarna, grå undersida med rostfärgade och vita (eller gråa) tvärgående streck på kroppssidan och undergumpen. Den har en kraftig näbb och ljusgrå ben.

Kornknarrens typiska läte, som även gett den dess namn hörs framförallt över ängsmarkerna i det öppna landskapet. Kornknarren lägger sina ägg i en uppkrafsad grop i marken som den bekläder med gräs och rötter. Tidigare var kornknarren en välkänd fågel i det svenska jordbrukslandskapet. Numer är den listad som "Nära Hotad"SLU Artdatabank 

Under häckningstiden utstöter de vuxna hanarna ett ljudligt och repetitivt spelläte. Ett mekaniskt knarrande "ärph-ärph" (eller "krex-krex" ) med en elektrisk biton när man kommer nära. När den spelar sitter den ofta i tät vegetation, på en gren nära marken eller direkt på marken, med huvud och hals nästan vertikalt uppåt och med vidöppen näbb. Lätet kan höras på 1,5 km håll och fungerar revirhävdande och attraherar honor. Tidigt på säsongen spelar den nästan konstant hela natten och ibland även kortare stunder på dagen. Lätet kan upprepas mer än 20 000 gånger per natt, med ett frekvensmaximum mellan midnatt och klockan tre på morgonen. Spellätet har utvecklats genom evolution för att honan ska kunna lokalisera hanen när han är dold i vegetationen

Kornknarren är som mest aktiv på morgonen och på kvällen efter kraftigt regn och under lätt regn. Dess karaktäristiska flykt när den flyger undan är vek och fladdrande, oftast med hängande ben. När den förflyttar sig längre sträckor, som under flytten, har den en kraftfullare, rakare flykt med benen upplyfta. På marken förflyttar den sig med höga kliv och när den snabbt springer genom gräs håller den kroppen horisontellt framåtböjd. När den skräms upp flyger den kortare än 50 meter och landar ofta bakom en buske eller grästuva där den sedan trycker. Om den störs i öppen terräng springer den ofta hukande undan för att sedan stanna upp, sträcka på kroppen och observera fridstöraren. 

Kornknarren flyttar till sydligare breddgrader under vårt vinterhalvår, i vinterkvarteren i Afrika förekommer den på torra gräsmarker och i savann.

Vi hoppas att traktens kornknarrar trivs och återkommer år efter år till vår gård.

Tack till Wikipedia för fakta och bild av "Corncrake (Crex crex)" av Richard Wesley  

Läs hela inlägget »

Arkiv

Länkar

Senaste nyheter