Fågelskådning och naturupplevelser!

Landskapet lockar en bred variation av fågel och lämpar sig väl för fågelskådning. När tofsvipa och lärka hälsar våren välkommen ökar förekomsten av rovfågel. Här finns bland andra kärrhök, duvhök och ormvråk. Om turen är på din sida så kanske havsörnen sveper in över gården. Varje vår ses och framförallt hörs hundratals tranor över gärdena och tillsammans med fler arter av gäss betar sångsvan och knölsvan.

 

Området kring gården är hem för många sorters hackspett. Den vanligaste arten är större hackspett men även gråspett och spillkråka finns att skåda. Naturskyddsföreningen bedriver ett bevarandeprojekt för den vitryggiga hackspetten i Färnbofjärdens Nationalpark, inte så långt från Stjärnbäck. 

 

I skogen finns gott om skogsfågel, som tjäder, orre och järpe. Är du morgonpigg hörs orrarnas spel om våren och kanske träffar du en spelgalen tjäder på skogs-promenaden. Om kvällen kan du se och höra ugglor, som slaguggla, kattuggla och den lilla söta sparvugglan.

 

Här finns mängder av småfåglar som exempelvis siskor, titor, mesar, finkar och sångare. En favorit är nog stjärtmesen och utmed våtmarken runt Herrgårdsviken som mynnar i Dalälven ses även olika arter av sjöfågel.